Nazywam się Małgorzata Firląg. Z wykształcenia jestem inżynierem środowiska, specjalizującym się w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej. Posiadam uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej poparte wieloletnią praktyką zawodową.

Głównym obszarem moich zainteresowań i doświadczenia zawodowego jest projektowanie obiektów gospodarki wodnej oraz zarządzanie realizacją projektów z tego zakresu. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla branży hydrotechnicznej oraz wykonywaniu obliczeń hydrologicznych a także analiz hydraulicznych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania zjawisk hydraulicznych.

W swojej karierze zawodowej kilkukrotnie pełniłam również funkcje kierownika projektu, które umożliwiły zdobycie umiejętności menagerskich w zakresie kierowania zespołem projektowym oraz efektywnego zarządzania i organizacji czasu. Nie jest mi obca również współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie gospodarką wodną w kraju. Posiadam wiedzę w zakresie kompetencji organów administrujących infrastrukturą wodną w kraju oraz nadzoru nad przygotowaniem i realizacją inwestycji hydrotechnicznych.