Historia 4 podręcznik do liceum i technikum

Nowoczesny podręcznik, zgodny z nową podstawą programową

Historia 4 – podręcznik do historii dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

“Historia 4. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy” to już kolejna część podręcznika stworzonego dla uczniów klas 4 liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego. Zawarte w nim treści są zgodne z podstawą programową dla tego etapu edukacji, co pozwala na kompleksowe opanowanie materiału.

Umiejętności

Praca z podręcznikiem zaowocuje w nabyciu wielu umiejętności przydatnych na egzaminie maturalnym z historii. Uczeń nauczy się przyczynowo-skutkowego myślenia, w tym zostanie mu przedstawiona długofalowość skutków kluczowych wydarzeń historycznych oraz powiązania między epokami. Opanuje również zdolność do uzasadniania swoich odpowiedzi, zarówno w sposób zwięzły i rzeczowy, jak i zdecydowanie bardziej rozbudowany. Książka została opracowana w formie wykładów, co umożliwi rozwój w zakresie dłuższych wypowiedzi pisemnych, wypracowań. Uczeń przyswoi najważniejsze informacje dotyczące następujących po sobie epok, co pozwoli mu na swobodne poruszanie się między nimi oraz sprawi, że rozwinie swoją wszechstronność.

Struktura

Podręcznik został podzielony na działy oraz rozdziały tematyczne, które następują po sobie zgodnie z chronologią. Każda lekcja została zaopatrzona w liczne źródła historyczne, w tym teksty, traktaty, zdjęcia. Stopień trudności zwiększa się z każdym tematem, zachęcając tym samym ucznia do systematycznej pracy oraz do zauważania powiązań między poszczególnymi okresami historycznymi. Na końcu każdego działu można znaleźć podsumowanie w postaci krótkiej notatki, opatrzonej w osie czasu, czy diagramy, stanowiąc tym samym kompleksowe źródło systematyzacji wiadomości.

Podręcznik został podzielony na następujące działy:

– Europa i świat podczas II wojny światowej

– Polska i świat w latach II wojny światowej

– Polska i świat po II wojnie światowej

– Świat w II połowie XX wieku

– Polska Rzeczpospolita Ludowa

– Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku

 

Autorami podręcznika są dr hab. Piotr Szlanta oraz dr hab. Piotr Zawistowski – popularyzatorzy nauk historycznych, którzy stoją także za innymi, licznymi dziełami historycznymi, zarówno na poziomie szkół ponadpodstawowych, jak i akademickim.

 

Daniel

w górę