liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Cel zawodowy

Wykształcenie

Doświadczenie

Szkolenia

Współpraca

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Cele zawodowe

Inżynieria i gospodarka wodna w ujęciu współczesnym wymaga podjęcia wielu działań w celu zaspokojenia potrzeb związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych. Realizacja tych zadań dokonuje się zasadniczo z udziałem zarządzającego - właściciela wody, inżyniera - projektanta oraz korzystającego z wody - użytkownika wód. Właściwa współpraca wszystkich podmiotów dokonująca się w sferze planowania, realizacji inwestycji czy też już na etapie eksploatacji obiektów to podstawowe zadania i cele stawiane specjalistom branży inżynierii wodnej.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, w oparciu o dotychczas zdobytą wiedzę i doświadczenie z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności inżynierii oraz gospodarki wodnej, chciałabym realizować się zawodowo jako inżynier projektant obiektów inżynierii wodnej, melioracji i budownictwa wodnego, biorąc udział w budowie świata współczesnej hydrotechniki, przy wykorzystaniu dzisiejszych metod i nowoczesnych technologii. 

Moje cele zawodowe zasadniczo skupiają się na wykonywaniu pracy, zgodnej ze zdobytym doświadczeniem, wymagającej kreatywnego myślenia i indywidualnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz wykorzystującej innowacyjne i nowoczesne technologie przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

liniab1