liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Cel zawodowy

Wykształcenie

Doświadczenie

Szkolenia

Współpraca

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Miejsca pracy składające się na moje doświadczenie zawodowe:

rzgw_logo

od 01.07.2008r.

Specjalista w Wydziale Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych

Zadania:

 • nadzór nad gospodarką wodną prowadzoną na obiektach piętrzących;
 • prowadzenie okresowych kontroli urządzeń wodnych wraz z oceną ich stanu technicznego;
 • współpraca w zakresie przygotowania dokumentów, właściwych do ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych;
 • współpraca z wykonawcami robót w zakresie realizacji inwestycji;
 • udział w odbiorach końcowych robót;
 • opiniowanie dokumentacji technicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z energetycznym wykorzystaniem wód i urządzeń wodnych
 • dokonywanie analiz dot. utrzymania stanu technicznego koryt cieków naturalnych oraz znajdujących się na nich budowli regulacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z partycypacją innych podmiotów w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych.
LOGO MEGABIT

01.10.2007 – 31.12.2007r.

Operator wprowadzania danych o sieci wodociągowej dla potrzeb modelu sieci wodociągowej dla m-sta Warszawy

Zadania:

 • wprowadzanie i uzupeł‚nianie danych o sieci wodociągowej dla potrzeb modelu sieci wodociągowej dla m.st. Warszawy (praca w programie GIS);
 • współpraca z MPWiK w Warszawie

01.07.2007 – 31.07.2007r.

logo_bigelmar

Praktykant / Asystent Kierownika Eksploatacji

Zadania:

 • udział w przygotowywaniu projektów przyłączy wodociągowych, domiarów do rewizji, opisów topograficznych itp.
 • wykonywanie dokumentacji sprzedażowej firmy (protokoły odbioru technicznego przyłączy, protokoły odczytu/wymiany wodomierza itp.);
 • udział w nadzorze budowy przyłączy wodociągowych i eksploatacyjnych;
 • uczestnictwo w pracach eksploatacyjnych SUW, oczyszczalni i pompowni ścieków gm. Piaseczno

Poza wymienioną wyżej działalnością, swoją aktywność zawodową przejawiam udziałami w projektach inżynierskich (prace zlecone). Portfolio wybranych prac prezentuje w zakładce: Studium przypadku.

Jednocześnie chętnie podejmuję się nowych, ciekawych wyzwań, wśród których wymienić mogę współpracę z portalem edukacyjno-doradczym www.inżynierka.pl, wspierający rozwój technicznie uzdolnionej kobiety.

liniab1