liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Studium przypadku

Oferta

Zakres usług

Oprogramowanie

Forum

Kontakt

Koncepcje budowy MEW

Podstawą obliczeń hydrologicznych dla potrzeb MEW jest analiza potencjału hydroenergetycznego rzeki w danym przekroju obliczeniowym, tj. cena zasobów wodnych wybranego cieku. Możliwości wykorzystania energetycznego rzeki określają przepływy charakterystyczne, które w zależności od dostępnych danych, wyznaczane są w następujący sposób:

 • metody statystyczne - stosowane dla rzek kontrolowanych, dla których istnieje bardzo długi ciąg obserwacji stanów wody i przeplywów w danym przekroju hydrometrycznym rzeki (dają najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne wyniki);
   
 • metody wydłużania krótkich ciągów przepływu oraz modelowanie zlewni kontrolowanej - stosowane w przypadku istnienia krótkich ciągów przepływu w przekroju obliczeniowym;
   
 • metody oparte na analogii hydrologicznej (przenoszenie informacji hydrologicznej z przekroju hydrometrycznego na rzece kontrolowanej) - stosowane w przypadku braku ciągów przepływów w przekroju obliczeniowym na rzece kontrolowanej oraz niekontrolowanej;
   
 • wzory empiryczne - stosowane w przypadku braku danych pomiarowych gdy nie ma możliwości zastosowania metod analogii hydrologicznej.

Zawartość koncepcji programopwo-przestrzennej MEW:

CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Dane ogólne:
  - podstawa opracowania
  - inwestor
  - cel i zakres opracowania
  - materiały wyjściowe
 2. Lokalizacja inwestycji:
 3. Analiza hydrauliczna koryta i elemetów stopnia
  - ocena możłiwości wykorzystania energetycznego cieku
  - wpływ na przepływ nienaruszalny oraz ewentualny pobór przez innych użytkowaników
 4. Opis poszczególnych rozwiązań hydrotechnicznych:
  - zagospodarowanie terenu przyległego do terenu inwestycji
  - obiekty projektowane - wymagania funkcjonowalne
  - zasady piętrzenia na progu - gospodarowanie wodą
  - konstrukcja progu piętrzącego i zastawek
  - praca zamknięć
  - urządzenia kntrolno-pomiarowe
 5. Charakterystyka rozwiązań hydroenergetycznych
  - parametry projektowanych budowli hydrenergetycznych (przepływ instalowany, moc oraz spad elektrowni)
  - analiza techniczno-ekonomiczna uzasadniająca budowę MEW
  - wpływ obiektu na środowisko i tereny przyległe
 6. Gospodarowanie wodą na obiekcie
 7. Technologia budowy MEW
 8. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja obiektów

CZĘŚĆ GRAFICZNA

 1. Mapa zlewni
 2. Zasięg oddziaływania inhwestycji
 3. Plan zagodpodarowania terenu
 4. Przekroje poprzeczne i profil podłużny koryta
 5. Projektowane obiekty stopnia oraz umocnienie brzegów i dna
   

Więcej infomacji na temat procedury realizacji inwestycji budowy MEW oraz opiniowania tego typu przedsięwzięć można znaleźć na stronie.

liniab1