liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Cel zawodowy

Wykształcenie

Doświadczenie

Szkolenia

Współpraca

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Wychodząc z założenia, iż warunkiem sukcesu zawodowego jest ciągły rozwój i praca nad sobą,  biorę udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania nowych umiejętności.

Do niektórych z nich należą:

  • Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych
    Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych, a także omówienie etapów procesu inwestycyjnego i roli pełnionej w procesie inwestycyjnym.
 

  •  Zastosowanie oprogramowania HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej
    Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Celem kursu było zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy oraz zastosowaniami programu HEC-RAS w zakresie umożliwiającym projektowanie obiektów hydrotechnicznych, oraz modelowanie hydrologiczne.
 

  •  Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz aktów wykonawczych i Prawa ochrony środowiska
    J. G. Training

Program szkolenia obejmował zagadnienia, wynikające z interpretacji przepisów Prawa Wodnego, a w szczególności związane z: własnością wód, zasadami korzystania z wód, ich ochroną, pozwoleniami wodno prawnymi oraz budownictwem wodnym.

Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniach:

skanuj0001
cert_1 cert_3
liniab1