liniaa
liniaa

START

GOSIA
 PRIV

HYDRO SPRAWY

PROFIL ZAWODOWY

STUDIUM PRZYPADKU

OFERTA

FORUM

KONTAKT

Główne menu

Start

Gosia priv

Hydro sprawy

Profil zawodowy

Cel zawodowy

Wykształcenie

Doświadczenie

Szkolenia

Współpraca

Studium przypadku

Oferta

Forum

Kontakt

Celem wzbogacania portfolio, doskonalenia umiejętności oraz zdobywania nowych doświadczeń, prowadzę współpracę z partnerskimi portalami oraz firmami.

Niniejsza współpraca pozwala na podejmowanie nowych wyzwań i ambitnych zadań, umożliwia realizację innowacyjnych projektów, jak również własnych pomysłów zawodowych. 

Chętnie nawiążę wspólpracy w zakresie projektów związanych z problematyką zagospodarowania wód opadowych, zagrożeniem powodziowego, systemami odwodnieniowymi oraz budownictwem wodnym.

 

Dotychczasowi PARTNERZY:

 • ”Inżynierka.pl”
 • Współpraca w zakresie działalności redakcyjnej, obejmującej pisanie tematycznych artykułów, udzielanie specjalistycznych porad, doradztwo technicznie uzdolnionym kobietom.

   

   

 • Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
 • Współpraca w zakresie realizacji projektu COST (dot. zabezpieczenia powodziowego zlewni miejskiej Potoku Służewieckiego) oraz opracowania pt. “Raport i prognoza powodzi w zlewni zurbanizowanej”

   

 • TV Biznes
 • Wywiad na temat zagrożenia powodziowego w miastach w programie pn. Ruch w nieruchomościach.

inzynierka
images
liniab1