HYDROprofil

HYDROprofil to strona, poświęcona zagadnieniom gospodarki wodnej
i budownictwa hydrotechnicznego. Powstała z potrzeby wymiany myśli, informacji oraz doświadczeń autora z zakresu hydrologii, melioracji, budownictwa wodnego oraz inżynierii środowiska.

Treść i zakres poruszanych zagadnień jest efektem obserwacji 
stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju gospodarki wodnej 
w Polsce i na świecie i w głównej mierze jest związany 
z sylwetką zawodową autora.