• Gospodarowanie wodami opadowymi
  • Ochrona przeciwpowodziowa
  • Przeciwdziałanie suszy
Zakres świadczonych usług:
- operaty hydrologiczne i wodnoprawne
- modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne
- ekspertyzy i opinie hydrologiczne
- uzgodnienia i decyzje administracyjne