• Hydrotechnika
  • Ochrona przeciwpowodziowa
  • Inżynieria rzeczna i morska
  • Mała retencja
Zakres świadczonych usług:
- projekty koncepcyjne
- projekty budowlane
- projekty wykonawcze
- harmonogramy robót i dokumentacja kosztorysowa
- specyfikacje techniczne
- uzgodnienia i decyzje administracyjne
- nadzory autorskie