• Odwodnienia i nawodnienia
  • Mała retencja leśna
Zakres świadczonych usług:
- koncepcje programowe
- projekty koncepcyjne
- projekty budowlane i wykonawcze